Opensource technológie

Opensource technológie sa vo svete stávajú stále populárnejším nástrojom v IT, nielen vďaka širokej škále produktov (účtovné, komunikačné, kancelárske báliky, správa užívateľov a prístupov a mnoho iných), ale hlavnou výhodou je ich vysoká miera bezpečnosti.

Medzi hlavné výhody patria NULOVÉ licenčné poplatky a možnosť prispôsobiť jednotlivý softvér na mieru, čo v konečnom dôsledku znamená výrazné zníženie prostriedkov. Už pri menších spoločnostiach (1 až 5 pc) je možné viditeľne ušetriť. Netreba zabúdať ani na veľkú komunitu, ktorá sa podiela na vývoji a zlepšovaní týchto systémov.

Pre zaujímavosť:
Barcelona, mesto s cca 1,6 mil. obyvateľmi sa rozhodlo svoju samosprávu plošne prerobiť na typ opensource. Viac sa môžte dočítať v TU (zdroj www.dsl.sk).

Hlavnými výhodami sú:

  • Nulové licenčné poplatky
  • Vysoká miera bezpečnosti - pravidelné bezpečnostné aktualizácie
  • Úspory rádovo v  stovkách až tisícoch eur v závislosti od veľkosti spoločnosti
  • Obrovský výber produktov takmer pre každú činnosť
  • Jednoduché ovládanie vždy prispôsobené najnovšim technologickým trendom
  • Možnost nasadenia do existujúcej infraštruktúry – migrácia